Αρχική σελίδα » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

12-03-2020 Έγκριση Αποφάσεων της Συνέλευσης της Ιατρικής_12032020

Αφορά ΜΦ με έτος εισαγωγής πριν την επανίδρυση


11-03-2020 Eπείγουσα Ανακοίνωση_Ακύρωση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Ενημερώνονται όλοι οι ΜΦ του Β΄Εξαμήνου οτι δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των μαθημάτων διαδικτυακά μέχρι νεοτέρας. 


11-03-2020 Επείγουσα Ανακοίνωση

Κλινική Άσκηση ΜΦ


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 399