Ανακοινώσεις κατευθύνσεων

Περισσότερα »


Εκδηλώσεις-Νέα

Περισσότερα »

 

 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» 

Πρόσκληση – Προκήρυξη 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» και τις πιο κάτω ειδικεύσεις: 

1. Επείγουσα Νοσηλευτική 

2. Επείγουσα Θεραπεία Παίδων 

για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Την διοικητική Υποστήριξη του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο «Κ. Γαρδίκας» και άλλες εγκαταστάσεις του Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» και άλλων νοσοκομείων ανάλογα με την ειδίκευση επιλογής. 

Για την απόκτηση ΜΔΕ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής Σχολής, Νοσηλευτικής καθώς και όλων των συναφών επιστημών υγείας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. 

Τα επιπλέον κριτήρια επιλογής των υποψηφίων των εν λόγω κατηγοριών καθορίζονται από την Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του προγράμματος. 

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι έως και πενήντα (50) με δυνατότητα αυξομείωσης ανάλογα με τις επιδόσεις των υποψηφίων. 

ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΒΡΕΙΤΕ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ


Πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τον τίτλο «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (έναρξη του ΠΜΣ 2006-2007) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017.
Στο ΠΜΣ προβλέπονται δύο κατευθύνσεις, με κορμό τις ΜΕΘ, μία εκ των οποίων μπορεί να επιλέξει κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής.

Κατευθύνσεις:
1. Επείγουσα Νοσηλευτική,
2. Επείγουσα Θεραπεία Παίδων
Τα μαθήματα Πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής, του Νοσοκομείου « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

Αντικείμενο του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» και στις δύο ειδικεύσεις, είναι η παροχή εκπαίδευσης, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης, όπως είναι οι ΜΕΘ, η επείγουσα νοσηλευτική και  η επείγουσα θεραπεία Παίδων.

 Κανονισμός Σπουδών

  Πληροφορίες για μελλοντικούς - υποψήφιους φοιτητές   

   Νέο Webmail ΕΚΠΑ

  Χάρτης με τις εγκαταστάσεις του ΠΜΣ