Αρχική σελίδα » Υπηρεσίες-Παροχές » Viirtual Private Network

Οι φοιτητές του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην Υπηρεσία Σύνδεσης μέσω Ιδεατού Δικτύου (VPN) που τους επιτρέπει να συνδέονται με τα τοπικά δίκτυα του Πανεπιστημίου από το χώρο κατοικίας τους μέσω του δημοσίου δικτύου DSL ή από το εξωτερικό. Η διαχείριση των λογαριασμών, κωδικών πρόσβασης και των μηχανισμών ασφαλείας γίνεται με ευθύνη του Κ.ΛΕΙ.Δ.Ι. (noc.uoa.gr)

Οδηγίες για την σύνδεση μέσω virtual private network. http://email.uoa.gr/help/vpn_instructions.php

Με αυτό τον τρόπο οι φοιτητές έχουν  πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μόνο στους χρήστες του Ε.Κ.Π.Α. (πχ. πρόσβαση σε επιστημονική βιβλιογραφία).

Το γραφείο Υποστήριξης Χρηστών λειτουργεί στο ισόγειο του κτιρίου του Κ.ΛΕΙ.ΔΙ δίπλα στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α. στην Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων

Το Helpdesk λειτουργεί

Καθημερινά 8:30 - 16:00

  • Τηλέφωνο επικοινωνίας:                         210-727-5600            
  • Fax επικοινωνίας: 210-727-5601
  • e-mail: helpdesk (στο) noc . uoa . gr