Αρχική σελίδα » Υπηρεσίες-Παροχές » E-class

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα η-Τάξη ΕΚΠΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Από τις 28 Ιουλίου 2015 η πλατφόρμα αναβαθμίστηκε.

Μεταφερθείτε στην πλατφόρμα  

https://eclass.uoa.gr/

Από το Μάρτιο του 2017 η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη και μέσω app για κινητά και tablets.

 

 

Διαθέσιμο στο

www.openeclass.org/en/distribution/