Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή ανακοίνωσης

23.04.2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ_2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟY «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Tο κοινωφελές ίδρυμα ΝΠΙΔ «ΘΩΡΑΞ -Κέντρο Ερευνών Εντατικής-Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος», ως Διαχειριστής Έργου της υλοποίησης του «Εκπαιδευτικού Προγράμματος», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», έχοντας υπόψη το Ν 4655/20 (ΦΕΚ Α’ 16), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-Έργο ΙΙΙβ, προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών για ιατρούς που εργάζονται στο Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» ύψους €2.500 έκαστη για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό με αντικείμενο «Νευροεντατικολογία» και συγκεκριμένα στο «NEUROINTENSIVE CARE: Update 2024 - 7th edition» καθώς και τη χορήγηση επτά (7) υποτροφιών για ιατρούς που εργάζονται στο Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» ύψους €4.500 έκαστη για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό στη μέθοδο της Εξωσωματικής Υποστήριξης της Οξυγόνωσης και της Κυκλοφορίας.

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένα το κείμενο τις πρόσκλησης, την υπεύθυνη δήλωση και την αίτηση.