Αρχική σελίδα » Προβολή νέων

Προβολή ανακοίνωσης

26.10.2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟY «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

 

Tο κοινωφελές ίδρυμα ΝΠΙΔ «ΘΩΡΑΞ -Κέντρο Ερευνών Εντατικής-Επείγουσας Ιατρικής Θώρακος», ως Διαχειριστής Έργου της υλοποίησης του «Εκπαιδευτικού Προγράμματος», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς Πρόγραμμα Δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», έχοντας υπόψη το Ν 4655/20 (ΦΕΚ Α’ 16), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7-Έργο ΙΙΙβ, προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4) υποτροφιών ύψους €4.000 έκαστη για μετεκπαίδευση στο εσωτερικό και δύο (2) υποτροφιών ύψους €12.500 έκαστη για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό για νοσηλευτές που εργάζονται στο Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  • Νοσηλευτική διοίκηση: 2 υποτροφίες εσωτερικού
  • Μετεκπαίδευση νοσηλευτών στις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων: 2 υποτροφίες εσωτερικού
  • Μετεκπαίδευση στην εξωσωματική οξυγόνωση: 2 υποτροφίες εξωτερικού.

Για περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και για τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν για την υποβολή της υποψηφιότητας σας, πατήστε εδω.