Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ ΕΚΠΑ

Αν. Κοτανίδου, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Σ. Ορφανός, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Σ. Νανάς, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Π. Κατσαούνου, Επίκουρη Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Ι. Καλομενίδης, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Σ. Ορφανός, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Π. Τσιριγώτης, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Σ. Μανωλακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Α. Φουντάς, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Π. Λάγιου, Καθηγήτρια Υγιεινής & Επιδημιολογίας, ΕΚΠΑ

Β. Μπενέτου, Επίκουρη Καθηγήτρια Υγιεινής & Επιδημιολογίας, ΕΚΠΑ

Α. Νάσκα, Καθηγήτρια Υγιεινής & Επιδημιολογίας, ΕΚΠΑ

Μ. Καντζανού, Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας & Προληπτικής Ιατρικής, ΕΚΠΑ

Δ. Παρασκευής, Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας & Προληπτικής Ιατρικής, ΕΚΠΑ

Χρ. Μπάμια, Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής, ΕΚΠΑ

Ε. Σαμόλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής, ΕΚΠΑ

Β. Σύψα, Επίκουρη Καθηγήτρια Επιδημιολογίας & Προληπτικής Ιατρικής, ΕΚΠΑ

Γ. Βασιλειάδης, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Α. Κουτσούκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Ε. Μάγειρα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Α. Φασουλάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Α. Μελεμενή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Θ. Σαραντέας, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Α. Παρασκευά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Α. Πανταζή, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Χ. Μπατιστάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Α. Τσαρουχά, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Π. Ματσώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Κ. Θεοδωράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Τ. Σιδηροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Χ. Στάϊκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Ι. Σιαφάκα, Καθηγήτρια Θεραπείας Πόνου, ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Α' Αναισθ. Κλινικής Κέντρου Πόνου Παρηγορικής - Αρεταίειο Νοσοκομείο

Ν. Ροβίνα, Λέκτορας Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Χ. Ρούτση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, Ε.Σ.Υ.

Α. Μητράκου, Αναληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Στ. Κορφιάς, Λέκτορας Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ