Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ ΕΚΠΑ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΕΚΠΑ

Αν. Κοτανίδου, Καθηγήτρια Ιατρκής Σχολής, ΕΚΠΑ

Ι. Δημοπούλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Ι. Βασιλειάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Π. Λάγιου, Καθηγήτρια Υγιεινής – Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Α. Νάσκα, Καθηγήτρια Υγιεινής – Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Β. Μπενέτου, Καθηγήτρια Υγιεινής – Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Β. Σύψα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής , ΕΚΠΑ

Θ. Κασσιανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής , ΕΚΠΑ

Θ. Κατσούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

Π. Στεργιάννη, Επίκουρος Καθηγητής Νοσηλευτικής , ΕΚΠΑ

Γ. Μαγιορκίνης, Επίκουρος Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας , ΕΚΠΑ

Ν. Ροβίνα , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής, ΕΚΠΑ

Π. Κατσαούνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής , ΕΚΠΑ

Ι. Καλομενίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής , ΕΚΠΑ

Σ. Κορφιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής , ΕΚΠΑ

Αικ. Μελεμενή, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Ε. Σαμόλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Στατιστικής , ΕΚΠΑ

Αν. Τσαρούχα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής , ΕΚΠΑ