Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ

Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ

Χρ. Μαρβάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γ. Βασιλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γ. Γερογιάννη, Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ελ. Δοκουτσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Δ. Θεοφανίδης, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Αντ. Καλογιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Θ. Καπάδοχος, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ι. Καλεμικεράκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μ. Κελέση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Αικ. Λυκερίδου-Αβραμιώτη, Καθηγήτρια, Τμήμα Μαιευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Χρ. Ουζούνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Λαμίας

Δ.Ε. Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μ. Ροβίθης, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης

Ν. Ρίκος, Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης

Αρ. Σταυροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Κρήτης