Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΕΙ

Χρ. Μαρβάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής ,ΠΑΔΑ

Ι. Καλεμικεράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ

Αν. Καλογιάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής , ΠΑΔΑ

Γ. Τουλιά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ

Ε. Δοκουτσίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ

Ν. Παυλάτου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, ΠΑΔΑ