Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Επιστημονικοί Συνεργάτες Θεωρητικής Εκπαίδευσης

Επιστημονικοί Συνεργάτες Θεωρητικής Εκπαίδευσης

Χ. Ζήσης, Ιατρός , Χειρουργός, MD, PhD, FETCS

Μ. Αργυρίου, Ιατρός, Χειρουργός, MD, MSc, PhD,FETCS

Β. Βαρτελά, Ιατρός Καρδιολόγος , PhD

Δ. Βασιλειάδη, Ιατρός, Ενδοκρινολόγος, PhD

Α. Βεκράκου, Ιατρός, Αναισθησιολόγος, PhD

Ε. Γιαβασόπουλος, Νοσηλευτής , MSc, PhD

Ε. Γιαχάϊ, Ιατρός , MSc, PhD

Π. Δεδεηλίας, Ιατρός, Καρδιοχειρουργός , MD, PhD, FETCS

Ε. Δεμερούτη, Ιατρός, Καρδιολόγος, PhD

Ε. Δούκα, Ιατρός, Δ/ντρια ΕΣΥ. PhD

Ολ. Καδδά, Νοσηλεύτρια, MSc, PhD

Ι. Καλτσἠ, Ιατρός , Καρδιολόγος, Εντατικολόγος, MSc, PhD

Β. Λιναρδάτου, Νοσηλεύτρια , RN, MSc, PhD

Π. Μαγγούλια, Νοσηλεύτρια, RN, MSc, PhD

Ζ. Μάστορα, Ιατρός, Δ/ντρια ΕΣΥ, PhD

Π. Ευσταθία, Ιατρός Μικροβιολόγος, PhD

Α. Χανδρινού, Αντιπλοίαρχος (ΥΝ) , MSc, PhD

Κ. Γαϊτάνου, Αντιπλοίαρχος ΠΝ, Προϊσταμένη Μονάδας Ιατρ. Υποβ. αναπαραγωγής, PhD

Β. Φισούν, Ψυχολόγος, MSc, PhDc