Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Επιστημονικοί Συνεργάτες Κλινικής Εκπαίδευσης

Δ. Κατεβαίνη,  Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας

Αρ. Βλάχου, Νοσηλεύτρια TEΠ,  ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

Δ. Παναγίδης, Νοσηλευτής ΜΕΘ, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

Ν. Αρβανιτάκης, Παθολόγος,  ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

Παντ. Γουνόπουλος, Καρδιολόγος - Εντατικολόγος,  ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

Κ. Τσιρωνάς, Προϊστάμενος ΜΕΘ, ΓΝΑ "Γ. Γεννηματάς" 

Η. Καλατζής, Νοσηλευτής ΜΕΘ, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

Ο. Ντόγα, Νοσηλεύτρια ΜΕΘ, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

Ν. Παυλάτου, Nοσηλεύτρια, Προϊσταμένη Γραφείου Εκπαίδευσης, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

Φ. Ευσταθίου, Νοσηλεύτρια Χειρουργείου, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

Φ. Κυρίτση, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας

Μ. Παγώνη, Συντονίστρια Διευθύντρια Γ' Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

Χ. Βούλγαρη, Επικουρικός Ιατρός, Γ' Παθολογικής Κλινικής,  ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

Α. Ζέβλας, Επιμελητής A', Α΄ Χειρουργικής Κλινικής, ΓΝΑ "Γ. Γεννηματάς"

Β. Καρατζιάς, Ιατρός, Α' Χειρουργικής Κλινικής, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

Α. Κρικέλης, Ιατρός, Α' Χειρουργικής Κλινικής, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

Β. Ρωμανού, Επιμελήτρια Α', Εντατικολόγος, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»

Γ. Αργυρίου, Νοσηλευτής ΜΕΘ, ΓΝΝΘ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ »

Β. Κυριακόπουλος, Νοσηλευτής  Αιμοδυναμικού εργαστηρίου, ΓΝ Νέας Ιωνίας  «Κωνσταντοπούλειο»

Π. Δημοπούλου, Προϊσταμένη ΜΕΘ,  ΓΝ Νέας Ιωνίας  «Κωνσταντοπούλειο»

Ι. Ντεβές, Εντατικολόγος, ΜΕΘ ΓΝ Ν Ιωνίας  «Κωνσταντοπούλειο»

Μ. Θεοδωρακοπούλου, Χειρουργός - Εντατικολόγος, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

Δ. Χριστοδουλοπούλου, Εντατικόλόγος, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ  

Α. Τζαμουράνη, Προϊσταμένη ΤΕΠ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

Ι. Παρίσης, Διευθυντής ΤΕΠ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

Η. Τσαγκάρης, Διευθυντής ΜΕΘ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

Γ. Καρκούλη, Νοσηλεύτρια ΜΕΘ, ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

Μ. Πλαστήρα, Προϊσταμένη ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»

Α. Μάρκου, Νοσηλευτης ΤΕΠ, ΓΝΑ «ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»

Α. Λίνα, Προϊσταμένη ΜΕΘ, ΓΝΑ «ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»

Κ. Βρεττού, Εντατικολόγος ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»

Π. Παππάς, Εντατικολόγος, ΓΝΝΠ «Αγιος Παντελεήμων»

Π. Βερνίκος, Χειρουργός - Εντατικολόγος, ΓΝΑ "Λαικό"

Α. Γκουζιούτα, κΚρδιολόγος, ΩΚΚ

Ε. Ράνδου, Ιατρός,  ΓΝ Κοζάνης